fbpx

Skip links

Author: Jason Chung

What are clear aligners?

อุปกรณ์จัดฟันแบบใสคืออะไร ? Beforedent เป็นอุปกรณ์จัดฟันแบบใสที่ผลิตและออกแบบโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บางครั้งเรียงว่าเครื่องมือจัดฟันใสหรืออุปกรณ์ครอบฟันแบบใส เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูงปราศจากสาร BPA โดยอุปกรณ์จะครอบพอดีลงไปกับฟันเพื่อจัดเรียงแนวฟันให้เรียงตัวสวยงาม Beforedent เป็นอุปกรณ์จัดฟันแบบใสโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสามารถจัดฟันด้วยอุปกรณ์ของเราได้ด้วยตนเองที่บ้าน อุปกรณ์ของเรามีราคาไม่แพงและสวมใส่สบาย เราออกแบบให้สวมใส่สบายและสะดวกกว่าการจัดฟันติดเหล็กแบบเดิมๆ บอกลาการติดอุปกรณ์และลวดเหล็ก ทักทายด้วยรอยยิ้มใหม่กับ Beforedent อุปกรณ์จัดฟันแบบใสคืออะไร ? อุปกรณ์จัดฟันแบบใสเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูงปราศจากสาร BPA เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูงปราศจากสาร BPA โดยอุปกรณ์จะครอบพอดีลงไปกับฟันเพื่อจัดเรียงแนวฟันให้เรียงตัวสวยงามตามที่ออกแบบไว้ อุปกรณ์จัดฟันแบบใสจาก Beforedent ประกอบไปด้วยชิ้นอุปกรณ์เฉพาะบุคคล โดยใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ในการดัดและเคลื่อนฟันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ระยะเวลาในการจัดฟันทั้งหมดโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6 เดือน อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะช่วยจัดตำแหน่งของฟันเพื่อให้คุณได้มีฟันสวยสมใจ กระบวนการทุกอย่างมีการออกแบบวางแผนล่วงหน้า Beforedent และทันตแพทย์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันรับหน้าที่ดูแลเคสและจัดแนวฟันให้เรียงตัวสวย อุปกรณ์ทุกชิ้นจะอยู่ในกล่องเซตเดียวและส่งไปยังบ้านของคุณ การจัดฟันแบบใสดีกว่าการจัดฟันแบบติดเหล็กอย่างไร ? เราทำงานร่วมกับทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันเพื่อดูแลเคสของคุณ ทันตแพทย์จะวางแผนการจัดฟัน ประเมินและตรวจฟันของคุณอยู่ตลอด โดยตัดการเข้าพบทันตแพทย์ที่คลีนิคแบบเดิมออกไป ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายดังกล่าวโดยไม่จำเป็น

상담신청