fbpx

ข้อตกลงและการยินยอมในการรักษา

การจัดฟันแบบใส Beforedent เป็นการจัดฟันด้วยชุดอุปกรณ์จัดฟันพลาสติกใสปราศจากสาร BPA ที่ใช้แรงดันในการเคลื่อนปรับเปลี่ยนแนวฟัน อุปกรณ์จะต้องสวมใส่ตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์ผู้รักษาของคุณกำหนด 20-22 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะค่อยๆปรับเรียงแนวฟันให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ออกแบบไว้ ระยะเวลาในการในการจัดฟันแบบใสเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ถึง 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นระยะเวลาในการจัดฟันของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับปัญหาและข้อจำกัดของฟัน ในการใส่อุปกรณณ์จัดฟันอาจะเกิดความไม่คุ้นชินในช่วงเริ่มต้นและจะคุ้ยเคยมากขึ้นในเวลาต่อมา 

การทำงานของอุปกรณ์จัดฟันใส

อุปกรณ์จัดฟันแบบใสใช้แรงดันในการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่มีการออกแบบไว้ ตัวอุปกรณ์มีข้อจำกัดในการทำงาน ดังนั้นการจัดฟันด้วยอุปกรณ์จัดฟันแบบใสไม่สามารถแก้ไขปัญหาฟันได้ในทุกอาการ ในบางเคสจึงไม่เหมาะกับการจัดฟันด้วยอุปกรณ์ของเรา ตลอดการจัดฟันเราจะติดตามผลออนไลน์ โดยแนะนำให้ส่งรูปเพื่อติดตามการรักษา รวมทั้งขอความร่วมมือจากคนไข้ในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์จัดฟันของเราเพื่อประสิทธภาพและผลลัพธ์ที่ดี หากมีคำถามหรือข้อมูลใดๆสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ตลอดเวลา

 1. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลการจัดฟันด้วยอุปกรณ์แบบใส ผลิตโดย Beforedent Co.,Ltd. (Beforedent) มีรายละเอียดแนบท้าย (“ความเสี่ยงของอุปกรณ์จัดฟัน”) ของเอกสารยินยอมนี้ (“การยินยอมในการรักษา”) ข้าพเจ้าเข้าใจประโยชน์ ความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายในการรักษา ข้าพเจ้าได้รับแจ้งอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีโอกาสได้สอบถามและพูดคุยความกังวลในการจัดฟันกับทาง Beforedent ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะรับการรักษาและได้รับคำตอบข้อสงสัยทั้งหมดและมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับแจ้งเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาและกระบวนการอื่นๆที่สามารถทำได้ รวมทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากได้ปรึกษาและสอบถามข้อมูลกับทาง Beforedent แล้ว ข้าพเจ้าเข้าจึงตัดสินใจและยินยอมในการจัดฟันด้วยอุปกรณ์จัดฟัน Beforedent
 2. ข้าพเจ้ารับทราบว่า Beforedent และทีมทันตแพทย์ไม่สามารถรับประกันผลของการรักษาจะเป็นไปตามแผนการรักษา 100% ได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆของแต่ละบุคคล โดยทาง Beforedent จะดูแลการการจัดฟันเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์อย่างดีที่สุด โดยเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท
 3. ข้าพเจ้ายอมรับแผนการจัดฟัน 3 มิติ ที่ทาง Beforedent ออกแบบให้ โดยได้ดูรายละเอียดการเคลื่อนของฟันในเว็ปไซต์ รวมทั้งภาพด้านก่อนและหลังจัดฟัน ตามเอกสารที่ทางบริษัทจัดส่งให้
 4. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือและคำแนะนำของ Beforedent หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยระหว่างจัดฟัน ข้าพเจ้ายินดียอมรับในผลลัพธ์ที่มีโอกาสไม่เป็นไปตามแผนการจัดฟัน ซึ่งจะเหนือความความรับผิดชอบของ Beforedent และคลินิกที่ให้บริการ
 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้อำนาจทันตแพทย์ของข้าพเจ้าเปิดเผยการรักษา รวมทั้งภาพ x-ray แผนการรักษา ประวัติการรักษา รูปถ่าย สิ่งที่ตรวจพบ แบบจำลองฟัน ใบสั่งยา ผลวินิจฉัย การตรวจรักษา ผลการตรวจ ค่าใช้จ่ายและการบันทึกการรักษาอื่นๆในความดูแลของทันตแพทย์กับทาง Beforedent โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลคนไข้สำหรับข้าพเจ้า
 6. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าสามารถอ่านและเข้าใจรายละเอียดและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบว่าการใช้บันทึกการรักษาของข้าพเจ้านั้นปราศจากสินไหมทดแทนและข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแสวงหาหรือได้รับค่าเสียหายเป็นเงินที่ชอบด้วยกฏหมาย หรือการเยียวยาทางกฏหมายอันเกิดจากการใช้ใดๆที่เป็นไปตามขอบเขตการยินยอมนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ support@beforedent.com
 7. ข้าพเจ้ายินยอมและเข้าใจนโยบายคืนเงินของบริษัท ว่า Beforedent ยินดีคืนเงินหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของฟันอย่างสิ้นเชิงเท่านั้น โดยเปรียบเทียบกับแผนการรักษาและข้อมูลอื่นๆเช่น รูปฟัน ไฟล์สแกนฟัน 3 มิติ และอื่นๆ หากเสร็จสิ้นการรักษามีการเปลี่ยนแปลงของฟันเกิน 80% จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 8. ให้ถือว่าการยินยอมนี้มีผลสมบูรณ์

Beforedent มีความประสงค์ที่จะแจ้งข้อมูลให้ทราบดังต่อไปนี้:

ประโยชน์ของอุปกรณ์จัดฟัน

 1. ลักษณะของอุปกรณ์ – อุปกรณ์จัดฟันแบบพลาสติกใสปลอดสาร BPA ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตัวถาดอุปกรณ์มีขนาดบาง น้ำหนักเบาและมีสีใสดูเป็นธรรมชาติไม่ขัดต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 2. สุขลักษณะในการสวมใส่ – เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันสามารถถอดออกได้ระหว่างวัน จึงสามารถรับประทานอาหารอะไรก็ได้ รวมทั้งสามารถแปรงฟันและขัดฟันได้ตามปกติ ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อสุขอนามัยในช่องปาก

ความเสี่ยงของอุปกรณ์จัดฟัน

 1. อาการระคายเคือง – ปากเป็นอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึก ดังนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวและอาจเกิดความรู้สึกไม่สบายหรือระคายเคืองเล็กน้อยเมื่อใส่อุปกรณ์จัดฟัน นอกจากนี้อาจมีความระคายเคืองบริเวณเหงือกเมื่อเริ่มใส่อุปกรณ์จัดฟันในช่วงแรกและจะคุ้นเคยกับการใส่อุปรณ์ในเวลาต่อมา
 2. การเกิดอาการแพ้ – ในบางรายจะเกิดอาการแพ้วัสดุที่ใช้ผลิตอุปกรณ์จัดฟัน หากเกิดอาการแพ้ใดๆโปรดหยุดใช้งานทันทีและแจ้งให้เราทราบ
 3. ผลข้างเคียงชั่วคราว – คุณอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในการพูดหรือการไหลของน้ำลายในขณะที่ใช้อุปกรณ์จัดฟันและคุ้นเคยกับการใส่อุปรณ์ในเวลาต่อมา
 4. ฟันผุ โรคเหงือกหรือฟันอักเสบ – ฟันผุ โรคปริทันต์ เหงือกเสื่อม การอักเสบของเหงือกหรือฟัน อาจเกิดขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้นในระหว่างการใช้อุปกรณ์จัดฟัน ปฏิกิริยาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้หากคุณกินหรือดื่มอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากๆ หรือไม่แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันก่อนที่จะสวมใส่อุปกรณ์จัดฟัน หรือไม่พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างน้อยทุกหกเดือน นอกจากนี้ในบางสถานการณ์การเปลี่ยนสีหรือด่างขาวอาจเกิดขึ้น ฟันผุขนาดเล็กอาจเพิ่มขนาดได้ก่อให้เกิดอาการเสียวฟันและในบางกรณีอาจเกิดอาการปวดหรือการแตกของฟัน อาการเหงือกอักเสบอาจเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอาการปวดและ/หรือมีเลือดออก หากอาการเกี่ยวกับฟันที่สำคัญยังคงอยู่และไม่ได้รับการตรวจ พวกมันอาจแพร่ไปทั่วและนำไปสู่การสูญเสียฟัน คุณอาจต้องหยุดการรักษาด้วยอุปกรณ์จัดฟัน หากเกิดอาการทั้งหมดเหล่านี้ คุณควรเข้ารับการดูแลจากทันตแพทย์ทันที
 5. การย่อส่วนของรากฟัน/การสลายของรากฟัน – รากของฟันของผู้ป่วยบางรายจะสั้นลง (การสลาย) ในระหว่างการใช้อุปกรณ์จัดฟัน เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าคนไข้รายใดจะเกิดอาการดังกล่าว แต่คนไข้ที่เคยได้รับการจัดฟันแบบเหล็กมาก่อนมีความเสี่ยงสูง การสลายอาจส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวของฟัน หากมีการตรวจพบการสลายตัวโดยทันตแพทย์ประจำของคุณในระหว่างการจัดฟัน การรักษาอาจต้องหยุดหรือไม่อย่างนั้นอาจต้องสูญเสียฟัน หากฟันน้ำนมขึ้น การรักษาโดยการจัดฟันใดจะยิ่งเร่งกระบวนการสลายตัวซึ่งนำไปสู่การสูญเสียฟัน
 6. ความเสียหายของเส้นประสาทในฟัน – การรักษาโดยการจัดฟันอาจเร่งให้เส้นประสาทถูกทำลายหรือเส้นประสาทตาย ส่งผลกับคลองรากฟัน การรักษาทางทันตกรรมอื่นๆหรือการสูญเสีย เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าคนไข้รายใดจะเกิดอาการดังกล่าว แต่คนไข้ที่เคยมีอาการบาดเจ็บที่ฟันในอดีตหรือเคยอุดฟันมีความเสี่ยงสูง หากทันตแพทย์ประจำของคุณตรวจพบความเสียหายของเส้นประสาทก่อนหรือระหว่างการรักษาด้วยอุปกรณ์จัดฟัน การรักษาอาจต้องหยุดหรือไม่อย่างนั้นอาจต้องสูญเสียฟัน
 7. ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ) – ปัญหาอาจเกิดขึ้นที่ข้อต่อขากรรไกรในระหว่างการจัดฟัน ทำให้เกิดความเจ็บปวด ปวดศีรษะหรือกกหู ปัจจัยดังต่อไปนี้สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้แก่ การบาดเจ็บที่ผ่านมาโรคข้ออักเสบ ประวัติทางพันธุกรรม การบดหรือขบฟันและอาการทางการแพทย์บางอย่าง ในกรณีที่คุณพบอาการเหล่านี้ โปรดพบทันตแพทย์ประจำของคุณ
 8. ฟันคุดและฟันงอกเกิน – ฟันคุดอาจเกิดขึ้นหรือติดอยู่ใต้กระดูกหรือเหงือก บางครั้งผู้ป่วยบางรายเกิดมาพร้อมกับฟันพิเศษหรือฟันเสริม หากคุณมีฟันคุดที่ยังไม่ขึ้นแนะนำผ่าตัดเอาฟันซี่ดังกล่าวออกก่อน
 9. ระดับการสบฟัน – หากใส่อุปกรณ์จัดฟันที่ไม่เหมาะสม ฟันอาจยื่นออกไปด้านนอก นำไปสู่การทำความสะอาดที่ยากขึ้น อาจก่อให้เกิดโรคเหงือก ฟันผุและสูญเสียฟัน
 10. การรักษาทางทันตกรรมก่อนหน้า – อุปกรณ์จัดฟันจะไม่เคลื่อนย้ายรากฟันเทียมและอาจไม่ได้ผลในฟันที่ผ่านการทำทันตกรรมบางชนิด เช่น สะพานฟัน การครอบฟัน การรักษารากฟัน การทำวีเนียร์
 11. ฟันปลอมหรือฟันปลอมถอดได้ – หากคุณตัดสินใจที่จะทำการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใสโดยมีฟันปลอมบางส่วนหรือทั้งหมด คุณอาจต้องเปลี่ยนฟันปลอมบางส่วนหรือทั้งหมดหลังจากคุณทำการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของฟันหรือการเปลี่ยนแปลงการสบฟันของคุณ การเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใสโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Beforedent
 12. การเจาะช่องปาก – การเจาะปากถือเป็นข้อห้ามในระหว่างการรักษาด้วยอุปกรณ์จัดฟันและควรงดการสวมใส่ระหว่างการรักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้อาจทำให้อุปกรณ์จัดฟันหรือฟันหัก นำไปสู่การสิ้นสุดการรักษาทันที
 13. รีเทนเนอร์แบบติดแน่น – รีเทนเนอร์แบบติดแน่น สิ่งยึดเกาะและปุ่มใดๆ ถือเป็นข้อห้ามในระหว่างการจัดฟันและควรนำออกก่อนทำการรักษาด้วยการจัดฟัน หากคุณเลือกที่จะดำเนินการกับการรักษาด้วยการจัดฟัน คุณต้องไปพบแพทย์เพื่อนำเครื่องมือดังกล่าวออกก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแผนการรักษา นอกจากนี้คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการถอดเครื่องมือดังกล่าวออกโดยทันตแพทย์ประจำของคุณเองก่อนที่จะเริ่มการรักษาด้วยการจัดฟัน ด้วยการลงนามความยินยอมด้านล่าง ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณทราบว่าอุปกรณ์จัดฟันไม่สามารถเคลื่อนย้ายฟันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหากอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงอยู่และทราบว่าอุปกรณ์เหล่านี้จำต้องนำออกก่อนที่จะเริ่มการรักษาด้วยการจัดฟันกับอุปกรณ์การจัดฟันของ Beforedent
 14. ความเสี่ยงอื่นๆ – การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและการเคลื่อนไหวของฟันทำให้เกิดความเสี่ยงและผลข้างเคียงต่างๆขึ้นได้ ในกรณีของการรักษาด้วยอุปกรณ์การจัดฟัน ความเสี่ยงรวมถึงความรู้สึกไม่สบาย อาการบวม การเสียวฟัน อาการชา กล้ามเนื้อกรามอักเสบ อาการแพ้วัสดุทางทันตกรรมและอาการสุดวิสัยที่อาจตรวจพบในระหว่างการรักษา หรืออาการอื่นใด ซึ่งอาจทำให้กระบวนการดั้งเดิมยาวนานขึ้นหรือได้รับคำแนะนำให้ใช้กระบวนการพิเศษสำหรับผู้ป่วยรายอื่น นอกจากนี้การยึดเนื้อเยื่อระหว่างฟันหน้าอาจทำให้เกิดการอักเสบซึ่งเป็นผลจากการรักษาด้วยอุปกรณ์การจัดฟัน ขั้นตอนที่จำเป็นในการรักษานี้เรียกว่า การผ่าตัดเนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วยการจัดฟัน แต่เป็นการรักษาเสริมที่แนะนำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความมั่นคงในระยะยาวของรอยยิ้มของคุณ
 15. ความปลอดภัย – อุปกรณ์การจัดฟันอาจแตก ถูกกลืนหรือสูดเข้าไป คุณอาจมีอาการแพ้วัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์การจัดฟัน
 16. ปัญหาสุขภาพทั่วไป – อาการทางการแพทย์โดยรวม เช่น ความผิดปกติของกระดูก เลือดหรือฮอร์โมน และยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (รวมถึง bisphosphonates) อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของฟันและผลลัพธ์
 17. การสบฟัน – การสบกัดฟันสามารถเปลี่ยนในระหว่างที่จัดฟันและอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายชั่วคราว การกัดและสบฟันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากรักษาเสร็จสิ้น โดยหลังจากจัดฟันเสร็จอาจจะมีปัญหาสบฟันหลังไม่สนิทบ้าง หลังจากถอดเครื่องมือไปได้สักระยะ 2-3 เดือน การสบฟันบนล่างจะแนบสนิทขึ้นตามลำดับ
 18. ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน – ฟันที่มีการทับซ้อนกันเป็นเวลานานอาจทำให้เหงือกบางส่วนหายไปและเมื่อฟันเหล่านี้ได้รับการจัดเรียงแนวฟันใหม่ อาจพบช่องสามบริเวณระหว่างซี่ฟัน สามารถแก้ไขได้โดยเติมเนื้อฟันด้วยวัสดุเสมือนฟันหลังเสร็จสิ้นการรักษา
 19. สุขภาพฟันและเหงือก – อุปกรณ์จัดฟันของ Beforedent จะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากฟันและเหงือกของคุณแข็งแรง แนะนำให้ดูแลสุขภาพเหงือกและหันให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยหมั่นแปรงฟันหลังทานอาหาร ใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปากอยู่เสมอ
 20. ผลิตภัณฑ์เสริม – ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ ขณะจัดฟันด้วยอุปกรณ์จัดฟันแบบใส Beforedent เพื่อไม่ให้ส่งผลและรบกวนการทำงานของอุปกรณ์จัดฟันหลัก

ผลลัพธ์ในการรักษา

 1. ระยะเวลาและผลลัพธ์ – ระยะเวลาที่คุณสวมอุปกรณ์การจัดฟันและผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงปัญหาฟันในแต่ละคน ข้อจำกัดของโครงสร้างขากรรไกร แนวฟัน รากฟัน รูปร่างของฟันหรือระยะเวลาที่คนไข้ใส่อุปกรณ์การจัดฟันในแต่ละวันหรือปัจจัยอื่นๆ โดยทั่วไปคนไข้จะใส่อุปกรณ์การจัดฟันเป็นเวลา 2 – 6 เดือน แต่อัตราการเคลื่อนของฟันในคนไข้แต่ละรายนั้นไม่สามารถคำนวณความแน่นอนได้และอาจใช้เวลานานกว่าแผนที่ออกแบบไว้ หากมีการขยายระยะเวลาเกินกว่าที่ประเมินไว้อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรณีที่มีความยากมากกว่าอาจต้องใช้การทำ IPR เพื่อกรอระหว่างซี่ฟันหรือสแกนฟัน 3 มิติใหม่ โปรดทราบว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผลลัพทธ์ในแต่ละคนจะมีความใกล้เคียงกับแผนจัดฟัน 80-100% ตามข้อจำกัดของฟันต่างดังที่กล่าวมาข้างต้น
 2. IPR หรือ interproximal reduction เป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในการจัดฟันเพื่อหาที่ว่างในการเรียงตัวของฟันหรือเคลื่อนฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการลดขนาดฟันด้านข้างโดยการกรอฟันเพียงเล็กน้อยเพื่อหาที่ว่างในการแก้ไขฟันซ้อนเกหรือฟันยื่น ดังนั้นในคนไข้ที่ฟันซ้อนเกไม่มากหรือฟันยื่นเล็กน้อย อาจจะใช้เทคนิคนี้มาช่วยในการจัดฟัน ทำให้สามารถจัดฟันโดยไม่ต้องถอนฟัน
 3. ชุดอุปกรณ์เพิ่มเติม – Beforedent มุ่งมั่นเพื่อให้คนไข้ของเรามีฟันสวยและรอยยิ้มที่มั่นใจ ในบางรายอาจจะต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ได้รับผลลพัทธ์ที่ดีขึ้น Beforedent ยินดีเพิ่มอุปกรณ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากมีความจำเป็นต้องทำการสแกนฟัน 3 มิติใหม่ ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ที่คลินิกโดยตรง

โดยสามารถเพิ่มอุปกรณ์ตามเงื่อนไขดังนี้

Beforedent Lite : 2 – 4 ชิ้น 

Beforedent Night: 2 – 4 ชิ้น

Beforedent Pro: 4 – 8 ชิ้น

*หมายเหตุ: สามารถแจ้งขอรับอุปกรณ์เพิ่มเติมภายใน 6 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดฟัน เท่านั้น

 1. รีเทนเนอร์ – ฟันของคนเรามีโอกาสเคลื่อนได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์หลักจากจัดฟันเสร็จเพื่อคงสภาพฟันให้ฟันอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดไป รีเทนเนอร์ของคุณควรสวมใส่ตลอดเวลาเป็นเวลา 2-3 เดือน 20-22 ชั่วโมงต่อวัน และจากนั้นสามารถสวมใส่เฉพาะเวลากลางคืนขณะนอนหลับ โปรดทราบว่ารีเทนเนอร์ทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน – 1 ปี แต่ทั้งนี้อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคน
 2. อุปกรณ์จัดฟันชำรุดหรือสูญหาย – อุปกรณ์จัดฟันชำรุดหรือสูญหาย – หากอุปกรณ์จัดฟันชำรุดหรือสูญหาย สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับทางทีมงาน Beforedent

การคืนเงิน

 1. Beforedent ยินดีคืนเงินหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของฟันอย่างสิ้นเชิงเท่านั้น โดยเปรียบเทียบกับแผนการรักษาและข้อมูลอื่นๆเช่น รูปฟัน ไฟล์สแกนฟัน 3 มิติ และอื่นๆ หากเสร็จสิ้นการรักษามีการเปลี่ยนแปลงของฟันเกิน 80% จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 2. การขอคืนเงินทางบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น มีอาการแพ้อุปกรณ์จัดฟันทำให้ไม่สามารถใส่อุปกรณ์ได้ เป็นต้น

การตลาด

 1. ข้าพเจ้าให้สิทธิ์ Beforedent ในการใช้รูปถ่ายที่ถ่ายของข้าพเจ้า โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่จะสามารถแสดงตัวตนของข้าพเจ้าเพื่อการศึกษาหรือใช้งานด้านการตลาดและรับทราบว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
 2. หากไม่ยินยอมในการใช้รูปถ่าย ข้าพเจ้ายินดีส่งคำร้องปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Beforedent

แก้ไขครั้งล่าสุด: มิถุนายน 2564

We detected that you are in ประเทศไทย

現在地は日本。位置情報を更新