fbpx

Skip links

เลือกชำระเงินแพกเกจ Lite Plan

ข้อมูลการรักษา

เป็นการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่แทบจะมองไม่เห็นและถูกสุขอนามัย โดยใช้อุปกรณ์จัดฟันที่ผลิตจากพลาสติกที่ปราศจากสาร BPA เพื่อให้ฟันของคุณเรียงตัวตามตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาเฉลี่ยในการจัดฟัน

ระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับกรณีและความต้องการเฉพาะของคุณ
ระยะเวลาการรักษาโดยเฉลี่ยคือ 6-11 เดือน

ราคา

คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อฟันสวย !
ราคาของ Beforedent ถูกกว่าแบรนด์อื่นถึง 60%

Clear

What can you get from this product?

เลือกภูมิภาคของคุณ

We detected that you are in ประเทศไทย

現在地は日本。位置情報を更新