fbpx

Skip links

''

การจัดฟันแบบใส
เหมือนกันทุกที่ไหม ?

''

''

อาหารอร่อยมาจากวัตถุดิบที่ดี
ผ้าคุณภาพดีก็สร้างเสื้อผ้าคุณภาพ

เช่นเดียวกับอุปกรณ์จัดฟัน
ประสิทธิภาพในการใช้งานมาจากวัสดุที่ดี
แผนจัดฟันและวัสดุคุณภาพก็สร้างความแตกต่าง

''

วัสดุคุณภาพสูง
ยืดหยุ่นเคลื่อนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*การยืดหยุ่นเป็นส่วนช่วยในการเคลื่อนฟัน
อุปกรณ์จัดฟันใสที่มีความยืดหยุ่นสูงจะคงสภาพได้ดี
เมื่อใส่ในระยะเวลานานวัสดุของเราจึงสามารถเคลื่อนฟัน
ด้วยแรงที่คงที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

วัสดุคุณภาพสูง
ยืดหยุ่นเคลื่อนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*การยืดหยุ่นเป็นส่วนช่วยในการเคลื่อนฟัน

อุปกรณ์จัดฟันใสที่มีความยืดหยุ่นสูงจะคงสภาพได้ดี
เมื่อใส่ในระยะเวลานานวัสดุของเราจึงสามารถเคลื่อนฟัน
ด้วยแรงที่คงที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

อุปกรณ์จัดฟันใสแบรนด์อื่นๆ
การใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นต่ำ

ยิ่งใส่อุปกรณ์จัดฟันนาน
ยิ่งช่วยในการเคลื่อนฟัน
ทำให้ฟันเรียงตัวได้เร็ว

อุปกรณ์จัดฟันใส Beforedent
การใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง

ถึงแม้ว่าจะใส่อุปกรณ์เป็นเวลานาน
แรงดันของอุปกรณ์ก็ยังคงที่สม่ำเสมอ
สามารถเคลื่อนฟันต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์จัดฟันใสแบรนด์อื่นๆ

ยิ่งใส่อุปกรณ์จัดฟันนาน
ยิ่งช่วยในการเคลื่อนฟัน
ทำให้ฟันเรียงตัวได้เร็ว

อุปกรณ์จัดฟันใส Beforedent

ถึงแม้ว่าจะใส่อุปกรณ์เป็นเวลานาน
แรงดันของอุปกรณ์ก็ยังคงที่สม่ำเสมอ
สามารถเคลื่อนฟันต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุที่แตกต่าง
ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน

อุปกรณ์จัดฟันใส Beforedent
ใช้วัสดุที่ได้รับมาตรฐาน ISO มีความยืดหยุ่นสูง

วัสดุที่แตกต่าง
ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน

อุปกรณ์จัดฟันใส Beforedent
ใช้วัสดุที่ได้รับมาตรฐาน ISO มีความยืดหยุ่นสูง

วัสดุคุณภาพสูง
อุปกรณ์จัดฟันใส Beforedent

การเปรียบเทียบ

อุปกรณ์จัดฟันใสแบรนด์อื่นๆ

ในช่วงแรกมีแรงดันของอุปกรณ์มาก
เมื่อเวลาผ่านไปอุปกรณ์หลวมขึ้น
และไม่ดันฟันมากเหมือนในช่วงแรก

อุปกรณ์จัดฟันใส Beforedent

อุปกรณ์ของเราส่งแรงดันที่สม่ำเสมอ
ในการเคลื่อนฟันตลอดการใช้งาน
ส่งผลให้อุปกรณ์จะพอดีกับฟันอยู่ตลอด
การเปรียบเทียบ

อุปกรณ์จัดฟันใสแบรนด์อื่นๆ

ในช่วงแรกมีแรงดันของอุปกรณ์มาก
เมื่อเวลาผ่านไปอุปกรณ์หลวมขึ้น
และไม่ดันฟันมากเหมือนในช่วงแรก

อุปกรณ์จัดฟันใส Beforedent

อุปกรณ์ของเราส่งแรงดันที่สม่ำเสมอ
ในการเคลื่อนฟันตลอดการใช้งาน
ส่งผลให้อุปกรณ์จะพอดีกับฟันอยู่ตลอด
จัดฟันใส
ยิ้มได้อย่างมั่นใจ!

We detected that you are in ประเทศไทย

現在地は日本。位置情報を更新